ΑΓΓΛΙΚΑ
ESPA
Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών

Η Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου στοχεύει μέσω της λειτουργίας της να παρέχει ουσιαστική στήριξη σε φοιτητές. Στόχος της είναι η διευκόλυνση των σπουδών τους μέσα από μία σειρά υπηρεσιών και δράσεων. Για αυτόν τον λόγο η Μονάδα θα υλοποιήσει μια σειρά από υπηρεσίες, κάθε μία από τις οποίες εστιάζει σε κάποια συγκεκριμένη δράση / παρέμβαση υποστήριξης. Επί του παρόντος διατίθενται οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών.

Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου
Δημοσίευση: 19-10-2018 16:59
Η Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί καθημερινά στα γραφεία της στο Κτίριο Γαληνός στους χώρους του Παλαιού Ψυχιατρείου. Η μονάδα στοχεύει να παρέχει ουσιαστική στήριξη σε φοιτητές. Τηλ.: 26610-87231.