ΑΓΓΛΙΚΑ Letter_size Contrast TextToSpeech
ESPA
Εργαστήρια

Τα Βιωματικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών στοχεύουν στην ενδυνάμωση των φοιτητών, στην ενθάρρυνση, στην αλληλοενθάρρυνση μέσα από τη δυναμική της ομάδας και στην εκπαίδευσή τους σε τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων της ακαδημαϊκής καθημερινότητας. Εστιάζουν στην ανάλυση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων που ωφελούν την ψυχική υγεία καθώς και στην ανάδυση τρόπων αντιμετώπισης καταστάσεων που επιφέρουν συγκρούσεις ή δισεπίλυτα συναισθήματα. Τα Βιωματικά Εργαστήρια πραγματοποιούνται με την οργάνωση συμβουλευτικών ομάδων δια ζώσης, εξ’ αποστάσεως ή εναλλακτικά / διαδραστικά, ανάλογα τη θεματολογία, τις ανάγκες των συμμετεχόντων αλλά και τις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες. Παράλληλα με τα τακτικά Βιωματικά Εργαστήρια Συμβουλευτικής και Στήριξης, οργανώνονται και στοχευμένα εργαστήρια, ύστερα από αιτήματα Τμημάτων ή ύστερα από προκύπτουσες ανάγκες. Ακολουθεί η θεματολογία των τακτικών Βιωματικών Εργαστηρίων Συμβουλευτικής και Στήριξης με σειρά από το πιο πρόσφατο στο παλαιότερο.

Νοέμβριος 2020
1. Οι ψυχολογικές μου ανάγκες κατά την περίοδο της φοιτητικής μου ζωής. Ποιες είναι και πως μπορώ να τις φροντίσω;
2. Ο ρόλος μου στην πατρική μου οικογένεια. Τι έχει αλλάξει, ποιος -ποια επιθυμώ να είμαι και πως μπορώ να το επιτύχω;
3. Όλα αυτά που μου προκαλούν άγχος και ο δρόμος για την διαχείριση του. Επιλέγοντας το δρόμο του «Μπορώ».

Μάιος 2020
«Γνωριμία με βασικά συναισθήματα σε μη γνώριμες περιόδους. Το δικό μου Άγχος, ο δικός μου Θυμός, ο δικός μου Φόβος»

Νοέμβριος 2019
1. «Το σώμα, ένας χάρτης αποτύπωσης σκέψεων και συναισθημάτων»
2. «Διεκδικώ, γιατί αξίζω! Είναι δικαίωμά μου!»

Μάιος 2019
1. «Οι πολλαπλοί μας Εαυτοί στο Μουσείο»
2. «Ένα καλό βιογραφικό σημείωμα , μια καλή εικόνα σε μια συνέντευξη επιλογής, εισιτήρια για μια επαγγελματική ευκαιρία»

Νοέμβριος 2018
1. «Τα ΘΕΤΙΚΑ χαρακτηριστικά μου και πώς αυτά συντελούν στην καλύτερη ακαδημαϊκή ζωή» 2. «Αρκετά με αυτό το ΆΓΧΟΣ!»

Ενημέρωση: 14-10-2020