ΑΓΓΛΙΚΑ Letter_size Contrast TextToSpeech
ESPA
Υπηρεσίες Κοινωνικής Λειτουργού

Η Κοινωνική Υπηρεσία όταν υπάρχει σε μια Μονάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών, έχει βαρυσήμαντο ρόλο όπως αντίστοιχα και όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι που απαρτίζουν την εκάστοτε διεπιστημονική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ασχολείται με την υποδοχή των φοιτητών, δηλαδή τους ενημερώνει για τις υπηρεσίες που μπορούν να λάβουν σαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και προβαίνει σε λήψη κοινωνικού ιστορικού των φοιτητών.

Με αυτό το χρήσιμο εργαλείο διαφαίνονται οι δυσκολίες και τα σημεία παρέμβασης που χρειάζονται βελτίωση, θέτοντας τα θεμέλια προκειμένου να στηριχθεί η συμβουλευτική και θεραπευτική συμμαχία, καθώς το έργο της διεπιστημονικής ομάδας είναι αλληλένδετο και αλληλοσυμπληρούμενο.

Προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους φοιτητές με σκοπό την πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση αναγκών όχι μόνο σε κατάσταση κρίσης αλλά και σε ποικίλα κοινωνικά προβλήματα.

Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την παροχή επιδομάτων, την περίθαλψη και φροντίδα ατόμων που βρίσκονται σε δυσκολία όπως είναι τα ευπαθή άτομα ή όσα βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό.