ΑΓΓΛΙΚΑ Letter_size Contrast TextToSpeech
ESPA
Υπηρεσίες
  • Συμβουλευτική και Στήριξη Φοιτητών
    Η επιλογή της Τηλε-συμβουλευτικής ΔΕΝ μπορεί να αντικαταστήσει τις δια ζώσης συνεδρίες Συμβουλευτικής και Στήριξης και δεν ενδείκνυται σε όλες τις κατηγορίες αιτημάτων. Αποτελεί όμως μια ικανοποιητική λύση μιας πρώτης βασικής απάντησης σε ερωτήματα που σας απασχολούν, μπορεί να λειτουργήσει ως αρχική καθοδήγηση και βεβαίως διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Συμβούλου και φοιτητή.
  • Κοινωνική Λειτουργός
    Η Κοινωνική Υπηρεσία όταν υπάρχει σε μια Μονάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας φοιτητών, έχει βαρυσήμαντο ρόλο όπως αντίστοιχα και όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι που απαρτίζουν την εκάστοτε διεπιστημονική ομάδα.
  • Εργοθεραπεία
    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παρέχονται σε όσους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου χρειάζονται ενίσχυση  προκειμένου να συμμετάσχουν ισότιμα και αποτελεσματικά στη φοιτητική ζωή.
  • Εργαστήρια