ΑΓΓΛΙΚΑ Letter_size Contrast TextToSpeech
ESPA

ΤΗΛΕΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Social Media
Δημοσίευση: 25-03-2020 23:14 | Προβολές: 2047
image

Αγαπητέ φοιτητή / Αγαπητή φοιτήτρια,

Η επιλογή της Τηλε-συμβουλευτικής ΔΕΝ μπορεί να αντικαταστήσει τις δια ζώσης συνεδρίες Συμβουλευτικής και Στήριξης και δεν ενδείκνυται σε όλες τις κατηγορίες αιτημάτων.

Αποτελεί όμως μια ικανοποιητική λύση μιας πρώτης βασικής απάντησης σε ερωτήματα που σας απασχολούν, μπορεί να λειτουργήσει ως αρχική καθοδήγηση και βεβαίως διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Συμβούλου και φοιτητή.

Με άλλα λόγια πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο μπορώ να εισέλθω αποκλειστικά και από τον οποίο μπορώ να σας απαντήσω, ανταποκρινόμενη στις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας κατά την τρέχουσα περίοδο.

Με την ανταλλαγή email μέσω της Τηλε-συμβουλευτικής διαδικασίας, δεν παρέχεται ολοκληρωμένη παρέμβαση υποστήριξης του φοιτητή, ούτε απαντώνται ζητήματα έκτακτης ανάγκης. Η Τηλε-συμβουλευτική διαδικασία διαρκεί όσο ο ειδικός σύμβουλος κρίνει αποτελεσματικό και βοηθητικό σε κάθε περίπτωση.

Ο φοιτητής όμως έχει την δυνατότητα αφού εκφράσει γραπτώς τον προβληματισμό του, να λάβει ορισμένες αρχικές οδηγίες, μέσα από τις οποίες θα αποβεί περισσότερο ενήμερος για όποιες επιλογές του.

Με εκτίμηση,

Ελένη Άννα Καλούδη

Υπεύθυνη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής

ESPA

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Επιστροφή